INICIAT EL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES D’UNA PLAÇA D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL DEL PINÓS

Fecha:

Categorias: Concejalía Mantenimiento y orden urbano, Noticias

INICIAT EL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES D’UNA PLAÇA D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL DEL PINÓS

El Butlletí Oficial de l’Estat, va publicar ahir dimarts l’anunci de l’Ajuntament del Pinós referit al procediment de selecció d’un agent de la Policia per a la provisió en propietat, per mitjà d’oposició lliure, d’una plaça, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018. Les instàncies, sol·licitant prendre part en les proves, es dirigiran a l’alcalde de la corporació, presentant-se en el Registre General durant el termini de 20 dies naturals, comptats des de hui dimecres 5 de setembre. Les bases es van aprovar en la junta de govern del 17 de juliol i es van publicar íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de data 23 d’agost.

Una vegada estiga tancada la llista d’admesos es duran a terme les proves previstes en esta convocatòria, que tindran una fase prèvia amb mesurament d’estatura i presentació de certificat mèdic oficial, prova psicotècnica, proves físiques, test de cultura policial, prova de coneixement de valencià, desenrotllament del temari, exercici de coneixement de temes locals i reconeixement mèdic

 

 

Te puede interesar

Ir al contenido