“Iguals i sense traves” i “Respir” beneficiàries de les subvencions a associacions socio-sanitàries

Fecha:

Categorias: Concejalía igualdad, Concejalía SS.SS. e Igualdad, Noticias

“Iguals i sense traves” i “Respir” beneficiàries de les subvencions a associacions socio-sanitàries

L’Ajuntament del Pinós ha concedit dues subvencions, dintre de la convocatoria d’ajudes a associacions de carácter sociosanitari, les quals van ser publicades el passat mes d’octubre.

Les dues associacions que van sol-licitar la subvenció, L’Asociació de Persones amb Diversitat Funcional “Iguals i Sense Traves”, així com l’Associació de Familiars i Malalts d’Alzheimer “Respir”, han estat les beneficiàries de les ajudes.

A ambdues associacions se’ls ha concedit una ajuda de 3.000€, i la quantit anirà destinada al conjunt d’activitat i programes que s’han desenvolupat al llarg de tot l’any 2019. Per la seua banda, l’edil de Servicis Socials, María José Moya, ha volgut destacar la sensibilitat que “l’Ayuntamient del Pinós te davant les necessitats dels col-lectius sociosanitàries al nostre poble, i per això, a part de la seu i dels diferents mitjans materials que es puguen facilitar durant l’any, enguany s’han concedit ajudes, que serveixen per valorar el treball que desenvolupen en el diferents tallers i activitats”.

Sobre aquests últims, l’edil d’àrea, ha explicat que ocupen un lloc important i necessari per a tots els integrants. “En eixos tallers se treballen i se potencien les capacitats dels usuaris i usuaries. També s’ofereixen moments d’oci en els que compartiexen junts i junts totes les integrants del colectiu”.

Cal assenyalar  que per a la concessió d’aquestes ajudes es tenen en compte criteris com la projecció del pla d’activitats i serveis prestats, l’amplitud del públic a qué están dirigides les activitats, l’interés social en relació a l’atenció a col-lectius amb al risc d’exclusió social o la prespectiva de continuïtat entre d’altres.

Per últim, María José ha fet menció d’eixe “respir que aquesta ajuda económica dona als familiars, que cuiden a aques usuaries i usuaris”.

Te puede interesar