El Consell aprova un conveni amb l’Ajuntament del Pinós per a fer projectes d’FP Dual

Fecha:

Categorias: Noticias

El Consell aprova un conveni amb l’Ajuntament del Pinós per a fer projectes d’FP Dual

  • L’alumnat podrà fer FP Dual d’alguns cicles formatius com ara grau superior de Màrqueting i Publicitat o Integració Social

El Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i l’Ajuntament del Pinós per al desenvolupament de projectes de Formació Professional Dual del sistema educatiu valencià.

El conveni s’estableix per al desenvolupament de projectes d’FP Dual corresponents als cicles formatius de grau superior de Coordinació d’Emergències i Protecció Civil, Educació Infantil, Integració Social, Màrqueting i Publicitat i, finalment, Animació Sociocultural i Turística, tots impartits al Centre Integrat Públic de Formació Professional Valle de Elda.

La Generalitat, a través del CIPFP Valle de Elda, i l’Ajuntament del Pinós es comprometen al desenvolupament dels projectes de Formació Professional Dual especificats en el conveni.

Els alumnes participants en el projecte ho faran de manera voluntària i hauran de ser majors de 16 anys, i, en cas de ser menors d’edat, hauran de tindre l’autorització de pares, tutors o representants legals.

Rebran una beca, assumida per l’ens local, en concepte de borsa o ajuda a l’estudi, l’abast i contingut de la qual quedaran fixats en el projecte, i s’inclouran en el règim general de la Seguretat Social en els termes que preveu la legislació vigent.

Quant al procés d’admissió de l’alumnat en Formació Professional Dual, es durà a terme d’acord amb el que estableix la normativa que regula l’admissió de l’alumnat de Formació Professional en règim ordinari.

Finalment, la jornada i l’horari al centre educatiu i l’entitat quedaran fixats per ambdós parts. L’alumnat exercirà les activitats formatives establides en el programa de formació als locals del centre o centres de treball de l’entitat signant, o als llocs on l’entitat desenvolupe la seua activitat.

Aquests convenis tindran una vigència de dos cursos acadèmics des de la data en què se signen, encara que els signants podran acordar-ne l’extinció abans que finalitze aquest termini o la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals.

 

Consulta ací la nota de premsa

Te puede interesar