Assessorament legal – JUSTIPROP

Fecha:

Categorias: Noticias

Assessorament legal – JUSTIPROP

SERVEIS D’ORIENTACIÓ JURÍDICA DE PROXIMITAT – JUSTIPROP

Què és el JUSTIPROP?

És un servei d’orientació, assessorament i informació jurídica, finançat per la Generalitat i prestat per professionals de l’advocacia en les dependències que els ajuntaments posen a la disposició de la ciutadania.

Quin servei presta a la ciutadania?

La ciutadania rep de manera gratuïta:

a) Informació en matèria d’accés a la justícia, mediació, assistència a les víctimes del delicte, i protecció dels drets.

b) Informació sobre la ubicació i dades de contacte de seus judicials, Oficines d’Assistència a les Víctimes del Delicte, Oficines de Denúncies i d’Assistència a les Víctimes de Violència de Gènere, Serveis d’Orientació i Mediació, Col·legis professionals de l’advocacia i de la procura, Centres socials, i Registre Civil.

c) Informació sobre recursos públics i privats per a la protecció i defensa dels drets i interessos legítims.

d) Informació sobre tràmits administratius davant el registre civil, mercantil i de la propietat.

e) Assessorament i orientació jurídics previs al procés per a reclamar la tutela judicial dels drets i interessos, quan tinguen per objecte evitar el conflicte judicial o analitzar la viabilitat de la pretensió.

f) Suport per a realitzar consultes electròniques de tràmits judicials o administratius en matèria de justícia o administració de justícia, i accedir a l’estat de tramitació de processos judicials, dels registres en els quals es tinga la condició de persona interessada, prèvia autorització.

On?
Oficina JUSTIPROP del municipi del Pinós: Passeig de la Constitució, 66.

Quan?
Divendres, en horari de 10.00 a 14.00 hores.

Informació i cita prèvia:
Sol·licitud presencial:  Ajuntament del Pinós
Telèfon: 966970250

Generalitat Valenciana
https://justiciaoberta.gva.es/

Consell Valencià de Col·legis d’Advocats
https://www.cvca.es/

Te puede interesar

Ir al contenido