Publicades les bases per a la provisió de 3 places d’agents de la Policia Local

Fecha:

Categorias: Noticias

Publicades les bases per a la provisió de 3 places d’agents de la Policia Local

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat hui les bases del procés selectiu per a la provisió de tres places d’agents de la policia local per consolidació d’ocupació.

El procediment selectiu serà el de concurs oposició i per poder formar part serà necessari realitzar una instància durant els pròxims 20 dies hàbils i presentar-la en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament del Pinós.

La fase d’oposició serà de caràcter obligatori i eliminatori i constarà d’una prova de medició i estatura, un psicotècnic, proves d’aptitud física, prova teòrica, exercici pràctic i reconeixement mèdic. A la següent fase, la de concurs, es tindran en compte els mèrits dels aspirant que hi arriben, la puntuació es realitzarà segons les bases.

Te puede interesar

Ir al contenido