Les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) a la Comunitat seran entre el 8 i el 10 de juny

Fecha:

Categorias: Concejalía Educación, Noticias

Les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) a la Comunitat seran entre el 8 i el 10 de juny

L’alumnat que enguany acaba els seus estudis de Batxillerat en l’institut del Pinós ja estan pensant en les proves que els permetran accedir als estudis universitaris que desitgen cursar.

Les comunitats autònomes han posat data a la celebració aquest 2021 de l’antiga selectivitat i en el cas de l’alumnat de la Comunitat Valenciana, està cridat per a fer les proves entre el 8 i el 10 de juny.

L’ordre ministerial que regula cóm i quan es fara la prova recull que se celebrarà de manera presencial, malgrat les mesures extraordinàries que puguen prendre’s en el context de la pandèmia, i que sols es retardaran les dates si els contagis tornen a pujar a l’estiu, encara que seria per acord entre el Ministeri d’Educació, el Ministeri d’Universitats i les comunitats autònomes.

En totes les regions la PAU tindrà una duració de tres dies, excepte Catalunya, Madrid i Canàries, on les proves s’estendran fins a quatre jornades. La primera comunitat que convocarà als seus alumnes a les proves serà Múrcia, mentre que els estudiants d’Andalusia, Ceuta i Melilla seran els que més tard ho facen.

Respecte a la convocatòria extraordinària, a la Comunitat Valenciana tindrà lloc del 6 al 8 de juliol.

L’alumnat que només es presente a la fase voluntària haurà d’acudir el primer dia de les proves a les 12 hores a la seu del respectiu Tribunal.

PREGUNTES A TRIAR I DE TIPUS TEST

Com va succeir l’any passat pel Covid-19, només hi haurà una única proposta d’examen amb diverses preguntes. L’alumnat podrà triar, dins d’un número determinat prèviament, quines preguntes contestar.

El nombre de preguntes es fixarà de manera que permeta a tot l’alumnat aconseguir la màxima puntuació en la prova, amb independència de les circumstàncies en les quals aquest poguera haver tingut accés a l’ensenyament i l’aprenentatge durant la suspensió de l’activitat lectiva presencial.

Cadascuna de les proves constarà de preguntes obertes i semiobertes que requeriran de l’alumnat capacitat de pensament crític, reflexió i maduresa, i es podran utilitzar també preguntes d’opció múltiple, és a dir, de tipus test.

Te puede interesar

Ir al contenido