Ja es poden sol•licitar les vacances socials per a majors de la Comunitat Valenciana per a l’any 2022-2023

Fecha:

Categorias: Noticias

Ja es poden sol•licitar les vacances socials per a majors de la Comunitat Valenciana per a l’any 2022-2023

  • Les persones interessades poden acudir a Serveis Socials de l’Ajuntament del Pinós per a tramitar-ho.

El seu objectiu és proporcionar un període vacacional a les persones majors de la Comunitat Valenciana, per a la promoció de l’envelliment actiu, el desenvolupament personal, els hàbits de vida saludables i el coneixement d’espais turístics de la Comunitat Valenciana.

Altre del objectius és el manteniment i la generació d’ocupació en aquestes zones durant la temporada baixa.

Podran sol·licitar el programa aquelles persones majors de la Comunitat Valenciana que reunisquen els requisits establits:

1.- Presentació de la sol·licitud dins del termini establit. (Del 16 de febrer fins al 15 de març de 2022).

2.- Ser major de 65 anys, o major de 60 que reba prestació de Renda Valenciana d’Inclusió o Pensió No Contributiva, abans del 31 de desembre de 2021.

3.- Estar empadronat/a en algun dels municipis de la Comunitat Valenciana.

4.- No patir malaltia infectocontagiosa, poder-se valdre per si mateix i no patir trastorns o alteracions de comportament que puguen alterar la normal convivència.

5.- Poden ser beneficiaris del programa, al costat del/la sol·licitant (com a acompanyant/s en la sol·licitud):

– El/la CÒNJUGE de la persona sol·licitant que haurà de reunir obligatòriament els requisits 3, i 4 anteriorment indicats.

– El/la fill/a a càrrec amb discapacitat igual o superior al 45% que forme part de la unitat familiar del sol·licitant, sempre que el viatge el realitze amb els seus pares i ocupe llit supletori en la mateixa habitació de l’hotel.

Totes les persones interessades poden acudir, fins al 15 de març de 2022 a Serveis Socials de l’Ajuntament del Pinós.

Els viatges es realitzaran, aproximadament, a partir de mediats de setembre.

SOL·LICITUD DEL PROGRAMA VACANCES SOCIALS PER A MAJORS A LA#COMUNITAT VALENCIANA
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/22119_BI.pdf

Web vacances socials
http://www.inclusio.gva.es/va/web/mayores/vacaciones-socialesb89

Te puede interesar

Ir al contenido