Aprobada una moció instant a defensar el dret a l’educació i a l’ensenyament en valors

Fecha:

Categorias: Noticias

Aprobada una moció instant a defensar el dret a l’educació i a l’ensenyament en valors

El Grup Municipal Socialista del Pinós ha presentat una moció al ple demanant que s’aprove una Proposició No de Llei per a que el Govern d’Espanya vetle pel compliment dels articles 27.1, que defensa el dret a l’educació i la llibertat d’ensenyament, i 27.2 de la Constitució Espanyola, que té com a fonament el ple desenvolupament de la personalitat humana en el respecte als principis democràtics de convivència i als drets i llibertats fonamentals.

La intenció és reforçar el compliment dels plans d’igualtat, protocols LGTBI i formació en igualtat en els centres educatius per a la prevenció de la violència de gènere i superar el sexisme. També garantir la pluralitat de pensament, l’ensenyament de principis de convivència, respecte i tolerància que una societat democràtica ha de compartir a tots els alumnes en l’educació obligatòria, tal com recomana el Consell d’Europa.

La regidora d’Educació, Silvia Verdú, assegurava que la presentación d’esta moció estava “motivada pel tema famós del Pin Parental de Vox”. “El que volem manifestar és el nostre punt de vista a coses que es plantejen i que están passant, que limitem als nostres alumnes una informació sobre el respecte. Hui hem començat la campanya de prevenció, sobre assejament, conductes alimentaries, adictives… Tot forma part de la societat i la informació és l’eina per a poder millorar la societat en la que viuen. S’ha de coneixer tot per a poder decidir, la limitació fa que no tinguen capacitat per a decidir.

La moció ha eixit endavant amb els 10 vots favorables de l’equip de govern, 2 en contra de PP i l’abstenció de Ciudadanos.

Per contra, s’ha rebutjat, amb els vots en contra del PSOE i els únics vots a favor de l’oposició, la moció presentada pel Partit Popular demanant que els pares i mares puguen triar la llengua vehicular en que estudien els seus fills, basant-se en articles constitucionals, criticant la lley 4/2018 21 febrer de la Generalitat Valenciana que regula el plurilingüisme, asenyalant que la obligatorietat d’aplicar el valencià queda sense efecte de manera individual quan s’acredita la residència temporal en territoris majoritariament de parla castellana.

La regidora d’Educació i l’alcalde han rebatut els agruments recordant que la llei no busca cap confrontació i que es tracta de educar alumnes que siguen competents amb les tres llengües (valencià, castellà i anglès). A més, és el consell escolar del centre, i no els polítics, qui decideix la proposta anual de política lingüista. Ja no es parla de línies, sino de percentatges de matèries impartides en cada llengua.

Te puede interesar