ALUMNES DE TURISME AJUDARAN A PROMOCIONAR EL PINÓS

Fecha:

Categorias: Concejalía Empleo y desarrollo local, Noticias

ALUMNES DE TURISME AJUDARAN A PROMOCIONAR EL PINÓS

L’Ajuntament del Pinós subscriurà un conveni amb el Cicle Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistència Turístiques, del Centre Integral Públic de Fomació Profesional “Valle de Elda”, que permetrà la realització de pràctiques formatives dels alumnes d’aquest cicle al Pinós. D’esta manera adquiriran una formació i experiència professional en matèria turística a través de la creació de noves rutes turístiques al nostre municipi, a més d’aportar un suport físic a les mateixes i la possibilitat de realització de realitzar visites guiades, posant en valor recursos encara no explotats turísticament. També s’estimularà la col•laboració i assistència turística en esdeveni-ments/fires de la Regidoria de Turisme. L’acord tindrà una durada d’un any, prorrogable per períodes anuals de forma automàtica.

Te puede interesar

Ir al contenido